Um Starfsafl

Starfsafl – starfsmennt Samtaka Atvinnulífsins og Flóabandalagsins varð til í tengslum við kjarasamninga vorið 2000. Þá var samið um stofnun sérstaks sjóðs sem ætlað er að byggja upp menntun almennra starfsmanna fyrirtækja.  Símenntun starfsmanna er lykill fyrirtækja að betra starfsumhverfi, aukinni framleiðni og styrkir samkeppnisstöðu þeirra. Fyrirtæki geta sótt um styrk til að vinna sérstök starfsmenntaverkefni sem hafa fræðslu að markmiði.

Markmið Starfsafls:

  • Hafa frumkvæði að þróunarverkefnum í starfsmenntun.
  • Leggja áherslu á kynningar-og hvatningarstarf er tengist starfsmenntun. Þannig verði stuðlað að aukinni starfsmenntun í íslensku atvinnulífi fyrir almenna starfsmenn.
  • Kanna þörf atvinnulífsins fyrir starfsmenntun almenns verkafólks.
  • Leita eftir viðræðum við stjórnvöld um fyrirkomulag fullorðinsfræðslu.

Styrkja:

  • Nýjungar í námsefnisgerð
  • Endurskoðun námsefnis
  • Rekstur námskeiða
  • Einstaklinga og fyrirtæki vegna starfsmenntunar samkvæmt nánari reglum stjórnar