Styrkir til fyrirtækja

forsida-newFyrirtæki sem greiða af starfsfólki  til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki til námskeiðahalds til Starfsafls.  
 
Reglur Starfsafls varðandi fyrirtækjastyrki eru eftirfarandi:
 
Upphæð styrkja vegna námskeiðahalds fyrirtækja
 
1. Starfsafl styrkir að öllu jöfnu fyrirtæki um 75% af kostnaði fyrir sína félagsmenn* en þó aldrei meira en 40 þúsund fyrir hverja kennda klukkustund.
 
2. Ef fyrirtæki er ekki í Samtökum atvinnulífsins þá er styrkurinn 90% af 75%.
 
3. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk.
 
4. Ekki eru greiddir styrkir vegna salarleigu og veitinga á námskeiðum.
 
5. Greitt er að hámarki kr. 5.000 pr. klst. fyrir túlkaþjónustu sem fer fram á námskeiðum en þó aldrei hærra en 75% af kostnaði.
 
Upphæð styrkja vegna náms einstaklinga
 
 6. Greitt er að hámarki sem samsvarar 3ja ára styrk eða kr. 300.000 til fyrirtækja vegna einstaklingsnáms starfsmanna (þó aldrei meir en 75% af reikningi).
 
Íslenskunám
 
7. Íslenskunám hefur verið styrkt með öðrum hætti en 1. gr. segir til um.  Frá og með 1. nóvember 2016 mun íslenskunám vera styrkt eins og 1. gr. segir, eða um 75% en að hámarki 40 þús. fyrir hverja klukkustund fræðsluaðila.  Þessi reglubreyting er tímabundin og verður endurskoðuð að ári liðnu.
 
Eigin fræðsla fyrirtækja
 
 8. Undirrita þar samkomulag áður en lögð er inn umsókn í fyrsta sinn. Styrkurinn er 7.500 kr/kennda klst. á námskeiði og 350 kr. vegna námsgagna pr. starfsmann.  
 
     Hér má lesa nánar um styrki vegna eigin fræðslu fyrirtækja.
 
Hópefli (Tómstundanám)
 
 9. Hópefli/Tómstundanám þarf að hafa upphaf, endi, leiðbeinanda og taka til hóps.
 
     Stjórn getur farið fram á greinargerð hvernig námið/hópeflið nýtist fyrirtækinu.
 
Rafræn fræðsla
 
10. Rafræn fræðsla tekur til fræðslu á rafrænu formi. Tímalengd námskeiðs sem styrkt er þarf að vera að lágmarki  30 mínútur og greiddar eru kr. 350,- fyrir hvern þátttakanda. Sjá nánar reglur um rafræna fræðslu
 
11. Fyrirtæki geta sótt um hvatastyrk til að gera rafrænt námsefni og er styrkurinn hugsaður fyrir fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu skref í notkun á rafrænu námsefni. Aðeins er hægt að sækja einu sinni um þann styrk og njóta styrkumsóknir sem stuðla að nýsköpun í menntun félagsmanna ásamt þróunarverkefnum forgangs við styrkveitingu.  Í umsókn þarf að koma fram efnisinntak, áætluð framkvæmd og kostnaðaráætlun. Styrkupphæð er ákvörðun stjórnar hverju sinni og aldrei meiri en sem nemur 10-15% af áætluðum kostnaði og að hámarki kr. 250.000,-
 
Námsefnisgerð:
 
 12. Námsefnisgerð er alla jafna ekki styrkt nema að litlu leyti.  Metið er í hvert sinn hvort aðrir sjóðir koma að verkefninu.
 
* Fyrirtæki sem greiða af starfsmönnum til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki tíl námskeiðahalds