Styrkir til fyrirtækja

forsida-newFyrirtæki sem greiða af starfsfólki  til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki til námskeiðahalds til Starfsafls.  
 
Tímabundnar aðgerðir
 
Stjórn Starfsafls hefur samþykkt allt að 90% endurgreiðslu af kostnaði vegna starfstengdra námskeiða til að mæta núverandi ástandi í samfélaginu.

Hækkun styrkfjárhæðar á  við um styrki til fyrirtækja vegna náms / námskeiða sem fram fara og reikninga sem gefnir eru út á tímabilinu 15. mars til 30. september 2020.  Athugið að aðrar reglur gilda ennfremur, sjá hér fyrir neðan:

 

Reglur Starfsafls varðandi fyrirtækjastyrki eru eftirfarandi:
 
Upphæð styrkja vegna námskeiðahalds fyrirtækja
 
1. Starfsafl styrkir að öllu jöfnu fyrirtæki um 75% af kostnaði fyrir sína félagsmenn* 
 
2. Ef fyrirtæki er ekki í Samtökum atvinnulífsins þá er styrkurinn 90% af 75%.
 
3. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk
 
4. Salarleiga í tengslum við námskeiðahald er styrkt um 75%. Á einungis við um fyrirtæki sem ekki hafa aðgang að sal í sínum húsakynnum. Leggja verður fram reikning fyrir kostnaði.
 
5. Túlkaþjónusta sem fer fram á námskeiðum er styrkt um 75% af kostnaði
 
Upphæð styrkja vegna náms einstaklinga
 
 6. Greitt er að hámarki sem samsvarar 3ja ára styrk eða kr. 300.000 til fyrirtækja vegna einstaklingsnáms starfsmanna (þó aldrei meir en 75% af reikningi).  Sjá nánar
 
Eigin fræðsla  fyrirtækja
 
 7. Undirrita þar samkomulag áður en lögð er inn umsókn í fyrsta sinn. Styrkurinn er 7.500 kr/kennda klst. á námskeiði og 350 kr. vegna námsgagna pr. starfsmann.  Sjá nánar
 
Hópefli 
 
 8. Hópefli þarf að hafa upphaf, endi, leiðbeinanda og taka til hóps. Með umsókn þarf að fylgja rökstuðningur fyrir því hvernig hópeflið nýtist fyrirtækinu og starfsfólki þess. 
 
Stafræn fræðsla
 
9. Styrkt er áskrift að stafrænu námsumhverfi um 75% af reikningi en þó aldrei meira en kr. 6000,- fyrir hvern félagsmann á ári. Sjá nánar 
 
10. Þau fyrirtæki sem útbúa eigið stafrænt námsefni fyrir stafrænt námsumhverfi geta sótt sérstaklega um styrk til sjóðsins en veittur er allt að kr. 200.000 styrkur vegna eigin námsefnisgerðar. Hámarksfjöldi styrkja eru fjórir á almannaksári.

Forsendur og fylgigögn:

  • Stafrænt námsumhverfi þarf að vera til staðar hjá fyrirtækinu
  • Nákvæm lýsing á námskeiði, handrit eða afrit af námskeiði
  • Upplýsingar um markhóp námskeiðsins
  • Tímafjöldi námsefnisgerðar
  • Reikningur og staðfesting á greiðslu
  • Önnur gögn í samráði við sjóðinn
11. Fyrirtæki geta sótt um hvatastyrk til að gera stafrænt námsefni og er styrkurinn hugsaður fyrir fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu skref í notkun á slíku námsefni. Aðeins er hægt að sækja einu sinni um þann styrk og njóta styrkumsóknir sem stuðla að nýsköpun í menntun félagsmanna ásamt þróunarverkefnum forgangs við styrkveitingu.  Í umsókn þarf að koma fram efnisinntak, áætluð framkvæmd og kostnaðaráætlun. Styrkupphæð er ákvörðun stjórnar hverju sinni og aldrei meiri en sem nemur 10-15% af áætluðum kostnaði og að hámarki kr. 250.000,-
 
Námsefnisgerð, nýsköpunar-og þróunarstyrkir
 
12. Þau verkefni sem stuðla að nýsköpun í menntun félagsmanna Starfsafls ásamt þróunarverkefnum munu njóta forgangs við styrkveitingu.  Sjá umsóknareyðublað hér  
 
Til athugunar
 
Skilgreining og skilyrði vegna náms / námskeiða. Sjá nánar 
 
Ekki er hægt að sækja um styrk vegna:
  • Aksturs
  • Veitinga á námskeiðum
  • Gjalds eða þess kostnaðar sem til fellur vegna innleiðingar eða utanumhalds fræðslu
  • Sýnatöku, kannana og  þarfagreininga

Vegna umsókna

Umsókn er lögð inn eftir að fræðsla hefur átt sér stað. Styrki skal sækja um á Áttinni, www.attin.is,  sameiginlegri vefgátt starfsmenntasjóða. Mikilvægt er að hafa eftirfarandi fylgiskjöl tiltæk á rafrænu formi þegar lögð er inn umsókn:

1. Upplýsingar um fræðsluna. 

2. Reikningur  á kennitölu fyrirtækis, þar sem sundurliðun kostnaðarþátta er skýr og staðfesting á greiðslu, s.s. kvittun úr heimabanka. 

3. Listi yfir þátttakendur, nöfn, kennitölur og stéttarfélagsaðild *

Vinsamlegast athugið að ekki er greiddur út styrkur ef eitthvað af þessum upplýsingum vantar. Þá er umsókn hafnað ef tilskilin gögn berast ekki innan 4 vikna frá því að umsókn er lögð inn.

* Fyrirtæki sem greiða af starfsmönnum til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki tíl námskeiðahalds. Á það er bent að  sjálfstætt starfandi einstaklingar geta ekki átt aðild að stéttafélögum sem heyra undir Flóabandalagið (sjá reglur félaga) og eru þar með ekki gildir umsækjendur í sjóðinn.