Styrkir til fyrirtækja

forsida-newFyrirtæki sem greiða af starfsfólki  til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki til námskeiðahalds til Starfsafls.  
 
Reglur Starfsafls varðandi fyrirtækjastyrki eru eftirfarandi:
 
Upphæð styrkja vegna námskeiðahalds fyrirtækja
 
1. Starfsafl styrkir að öllu jöfnu fyrirtæki um 75% af kostnaði fyrir sína félagsmenn* en þó aldrei meira en 40 þúsund fyrir hverja kennda klukkustund.
 
2. Ef fyrirtæki er ekki í Samtökum atvinnulífsins þá er styrkurinn 90% af 75%.
 
3. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk.
 
4. Ekki eru greiddir styrkir vegna salarleigu og veitinga á námskeiðum, aksturs, innleiðingar eða utanumhalds fræðslu.
 
5. Greitt er að hámarki kr. 5.000 pr. klst. fyrir túlkaþjónustu sem fer fram á námskeiðum en þó aldrei hærra en 75% af kostnaði.
 
Upphæð styrkja vegna náms einstaklinga
 
 6. Greitt er að hámarki sem samsvarar 3ja ára styrk eða kr. 300.000 til fyrirtækja vegna einstaklingsnáms starfsmanna (þó aldrei meir en 75% af reikningi).
 
Eigin fræðsla  fyrirtækja
 
 7. Undirrita þar samkomulag áður en lögð er inn umsókn í fyrsta sinn. Styrkurinn er 7.500 kr/kennda klst. á námskeiði og 350 kr. vegna námsgagna pr. starfsmann.  
 
     Hér má lesa nánar um styrki vegna eigin fræðslu fyrirtækja.
 
Hópefli 
 
 8. Hópefli þarf að hafa upphaf, endi, leiðbeinanda og taka til hóps. Með umsókn þarf að fylgja rökstuðningur fyrir því hvernig hópeflið nýtist fyrirtækinu og starfsfólki þess. 
 
Rafræn fræðsla
 
9. Styrkt er áskrift að rafrænu námsumhverfi um 75% af reikningi en þó aldrei meira en kr. 6000,- fyrir hvern félagsmann á ári.

Skilyrt er að gerður sé og greiddur áskriftarsamningur fyrir a.m.k. 6 mánuði.

Með umsókn þarf að fylgja:

  • lýsing á því hvaða fræðslu verður boðið upp á með þessum hætti
  • hvernig fyrirtækið hyggst koma fræðslunni á framfæri til starfsmanna
  • reikningur og kvittun fyrir greiðslu
  • nöfn allra starfsmanna, kennitölur og stéttafélagsaðild
10. Fyrirtæki geta sótt um hvatastyrk til að gera rafrænt námsefni og er styrkurinn hugsaður fyrir fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu skref í notkun á rafrænu námsefni. Aðeins er hægt að sækja einu sinni um þann styrk og njóta styrkumsóknir sem stuðla að nýsköpun í menntun félagsmanna ásamt þróunarverkefnum forgangs við styrkveitingu.  Í umsókn þarf að koma fram efnisinntak, áætluð framkvæmd og kostnaðaráætlun. Styrkupphæð er ákvörðun stjórnar hverju sinni og aldrei meiri en sem nemur 10-15% af áætluðum kostnaði og að hámarki kr. 250.000,-
 
Námsefnisgerð
 
11. Námsefnisgerð er alla jafna ekki styrkt nema að litlu leyti.  Metið er í hvert sinn hvort aðrir sjóðir koma að verkefninu.
 
Ekki er hægt að sækja um styrk vegna:

• Aksturs
• Salarleigu
• Veitinga á námskeiðum
• Gjalds eða þess kostnaðar sem til fellur vegna innleiðingar eða utanumhalds fræðslu.

 
Hafa skal í huga

Umsókn er lögð inn eftir að fræðsla hefur átt sér stað. Styrki skal sækja um á Áttinni, sameiginlegri vefgátt starfsmenntasjóða. Mikilvægt er að hafa eftirfarandi gögn tiltæk á rafrænu formi þegar lögð er inn umsókn:

1. Lista yfir þátttakendur, nöfn, kennitölur og stéttarfélagsaðild *

2. Afrit af reikningi frá fræðsluaðila þar sem fram kemur sundurliðun kostnaðar, fjöldi tíma og nöfn þátttakenda.

3. Upplýsingar um fræðsluna.

Vinsamlegast athugið að ekki er greiddur út styrkur ef eitthvað af þessum upplýsingum vantar. Þá er umsókn hafnað ef tilskilin gögn berast ekki innan 4 vikna frá því að umsókn er lögð inn.

* Fyrirtæki sem greiða af starfsmönnum til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt um styrki tíl námskeiðahalds.