Styrkir til einstaklinga

Tímabundnar aðgerðir:
 
Stjórn Starfsafls hefur samþykkt allt að 90% endurgreiðslu af kostnaði vegna starfstengdra námskeiða til að mæta núverandi ástandi í samfélaginu.

Hækkun styrkfjárhæðar á  við um styrki til einstaklinga vegna náms / námskeiða sem fram fara og reikninga sem gefnir eru út á tímabilinu 15. mars til 30. september 2020.  Athugið að aðrar reglur gilda ennfremur, sjá hér fyrir neðan:

 

Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja Starfsafls
 
1.Félagsmaður í Eflingu- stéttarfélagi, Verkalýðsfélaginu Hlíf eða Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis, sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk.
 
2.Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.
 
3.Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila frumriti reiknings á skrifstofu viðkomandi stéttarfélags. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða
 
4.Áunnin réttindi félagsmanna innan Starfsafls og/eða Landsmenntar eða VR haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli sjóða, samkvæmt nánari reglum.
 
5.Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur réttindi sínum til styrks í allt að 24 mánuði. Að 24 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður.
 
6.Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þau velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
 
7.Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
 
Upphæðir endurgreiðslu
 
Hámarksgreiðsla á ári hækkar úr kr. 100.000,- í kr. 130.000,- fyrir almennt nám og lífsleikninámskeið samanlagt.  Tók gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefnir eru út frá og með þeim tíma. 
 
Námskeið sem falla undir lífsleikni eru styrkt að hámarki kr. 30.000,- á ári.
 
Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um endurgreiðslu vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.
 
Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000,-  fyrir eitt samfellt námskeið samkvæmt nánari reglum sjóðsins. Tók gildi 1. janúar 2020 og tekur til reikninga sem gefir eru út frá og með þeim tíma. 

 

Til viðbótar við almennt- og starfstengt nám er eftirfarandi styrkt (f.o.m.1.janúar 2020)

Áhugasviðsgreiningar sem teknar eru undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa

Skólagjöld í framhaldsskóla, þ.m.t. efniskostnaður sem telst til hluta skólagjalda en undanskilin eru öll gjöld sem teljast valfrjáls, s.s. skóla- og nemendafélagsgjöld.

Prófa- og skírteinisgjöld sem órjúfanlegur hluti af námi /námslokum

Starfstengd markþjálfun sem nemur að hámarki 12 tímum innan almanaksárs. Á reikningi verður að koma fram að þjálfunin sé starfstengd, fjöldi tíma og staðfesting á ACC vottun markþjálfa.

Aldrei er greitt meira en 75% af kostnaði við starfstengt, almennt nám og lífsleikninám (tómstundanám).
 
Ferðastyrkur
 
Þegar félagsmaður ferðast erlendis í tengslum við starfstengt nám, námskeið eða ráðstefnu, getur hann sótt um ferðastyrk.
 
Styrkurinn er eingöngu vegna flugs (ekki rútu, leigubíla eða annars).
 
Hámarksferðakostnaður er kr. 40.000,- á ári en að hámarki 50% af reikningi.
 
Með umsókn þarf að fylgja með staðfesting á námi, námskeið eða ráðstefnu, sem sótt er og greitt er fyrir af félagsmanni.
 
Ferðakostnaður telst til einstaklingsstyrks og fellur undir reglur þar um.Í því felst að hámarksgreiðsla á ári er kr. 130.000,- fyrir starfstengt nám, námskeið eða ráðstefnu og kostnað vegna ferðar samanlagt (f.o.m.1. janúar 2020)
 
Að öðru leyti gilda reglur um einstaklingsstyrki og skil á gögnum.
 
Skilgreining náms / námskeiðs, sjá hér
 
Réttindaflutningur á milli sjóða, sjá hér
 
Undantekningar frá almennum reglum, sjá hér 
 
Umsókn einstaklings
 
Fylltu út eyðublað, prentaðu út og sendu í venjulegum pósti ásamt frumriti reiknings á skrifstofu stéttarfélags þíns eða komdu á skrifstofur félaganna.  Með útfyllingu umsóknar samþykkir umsækjandi vinnslu persónuupplýsinga um sig af hálfu stéttarfélagsins, þ.e. uppflettingu í félagsskrá stéttarfélagsins, skráningu umsóknarinnar, niðurstöðu hennar og upphæð greiðslunnar og eftir atvikum umfjöllun um umsóknina í fræðslusjóði.
 
Með umsókn skal skila
 
Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og  kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða. Tekið er við umsóknum til og með 20. hvers mánaðar og greitt er fyrsta virka dag í mánuði inn á bankareikning viðkomandi.
 
Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið sem tekið er erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku. Þá verður að vera sundurliðuð kostnaðarskipting, þ.e. ekki er greitt fyrir ferðir, gistingu og uppihald.  Brýnt er að allur texti sé skýr og skilmerkilegur. Sé þýðing ekki fyrir hendi fæst ekki greiddur styrkur.
 
Munið að skila inn frumriti af reikningi þegar sótt er um styrk
 
Uppfært 10. mars 2020